Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.jovidesign.nl

Dane 

Właścicielem jak zarówno administratorem strony jest JOVIDESIGN STUDIO z siedzibą w Noord-Brabant w Holandii, wpisanego do Kamer van Koophandel pod numerem: KvK-nummer 71795200.

Ochrona danych na stronie: www.jovidesign.nl odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

JOVIDESIGN STUDIO szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych.

Dane osobowe podawane na stronie są traktowane jako poufne, nie są widoczne dla osób nieuprawnionych i nie są udostępniane osobom trzecim. Dane osobowe są starannie przetwarzane i zabezpieczane. JOVIDESIGN STUDIO spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są zbierane w przypadku wypełnienia formularza kontaktowe, w którym należy wypełnić odpowiednie pola:

  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mailowy,
  4. wiadomość.

Inne dane

JOVIDESIGN korzysta ze statystyk i innych narzędzi analitycznych na stronie, aby wykryć błędy i ulepszyć jej działanie. W tym celu badane są dane takie, jak: czas i miejsce przeglądania strony.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, w przypadku kiedy:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Zmiany

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie. JOVIDESIGN STUDIO zastrzega sobie prawo do jednostronnych zmian w niniejszym oświadczeniu o prywatności. Zmiany lub dodatki są publikowane na tej stronie. Dlatego należy ją regularnie sprawdzać.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego oświadczenia o ochronie prywatności, skontaktuj się ze mną za pośrednictwem adresu e-mailowego: info@jovidesign.nl

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało zmienione w dniu 8 lipca 2018.